Traktori i radne mašine spadaju u kategoriju vozila gde su zloupotrebe najčešće, a načinjene štete velike. Praćenjem tih vozila mogućnost zloupotreba od strane rukovaoca se svodi na minimum.