Naš sistem omogućava praćenje vozila u realnom vremenu putem WEB aplikacije kojoj se može pristupiti u bilo koje vreme i sa bilo kojeg računara koji ima internet konekciju. Pored WEB posedujemo i Android aplikaciju sa osnovnim izveštajima.

Naša aplikacija pruža mogućnost grafičkog prikaza kretanja vozila za zadati period, zatim izveštaje o dužini kretanja i zaustavljanja sa, takođe, grafičkim prikazom mesta na kojem je došlo do zaustavljanja, izveštaje o prekoračenjima brzine kao i kumulativni izveštaj po danima za zadati period, a o ukupno pređenoj kilometraži, vremenom provedenim u vožnji odnosno stajanju. Sistem beleži istoriju kretanja za najmanje 3 meseca unazad.

Koriste se Google mape sa mogućnošću satelitskog prikaza.

Na osnovnoj stranici se markiranjem željenog vozila ili više njih vidi trenutna pozicija sa informacijom o trenutnoj brzini.

Takođe se unošenjem upita za određeno vozilo u željenom periodu dobija grafički izveštaj o istoriji kretanja.

Praćenje se primarno vrši na teritoriji Republike Srbije uz mogućnost proširenja na više od stotinu zemalja sveta.

Postoji mogućnost kreiranja više korisničkih naloga za jednog klijenta sa različitim pristupnim nivoima. Naime mogu se kreirati nalozi koji imaju mogućnost uvida u kretanje svih ili samo pojedinih vozila.

Primarna vodilja pri razvoju aplikacije je bila njena stabilnost i praktičnost u radu bez nepotrebnih detalja.

Što se tiče zbirnih izveštaja, u skladu sa višegodišnjim iskustvom i potrebama klijenata, kreirana je mogućnost da korisnik dobije podatke o ukupno pređenoj kilometraži za zadati period, zatim izveštaj u kojem su posebno odvojeni periodi kretanja i stajanja vozila, posebni izveštaj koji prikazuje isključivo prekoračenje brzine kao i izveštaj koji zbirno, po danima prikazuje kretanje vozila.

Izveštaj o kretanju vozila za dati period se dobija jednostavnim odabirom željenog vozila i perioda za koji se traži. Primer izveštaja za pređeni put:

Upit za izveštaj kretanja i stajanja se vrši na identičan način.

Primer izveštaja kretanja i stajanja:

U ovom izveštaju su prikazani podaci vezani za vreme provedeno u stajanju odnosno kretanju vozila.

Ovaj izveštaj ima za cilj da korisniku olakša pregled vezan za vreme polaska odnosno dolaska na određenu adresu.

Primer izveštaja prekoračenja brzine:

I primer zbirnog izveštaja po danima:

Aplikacija je krajnje jednostavna za korišćenje i što je najvažnije postignut je visok nivo stabilnosti u radu.

 

Pored WEB aplikacije posedujemo i Android aplikaciju putem koje je omogućen lak i praktičan način korišćenja sistema putem pametnih telefona i tablet uređaja koji koriste Android platformu.

Kao i kod WEB aplikacije Android aplikaciji se pristupa unošenjem korisničkog imena i šifre nakon čega se prikazuje osnovni meni.

 

Ozabirom opcije „Trenutna lokacija“ dobijamo na uvid poslednju zabeleženu poziciju vozila.

 

Takođe možemo u „Istoriji kretanja“ dobiti grafički prikaz kretanja, zaustavljanja ili prekoračenja definisane brzine za željeno vozilo sa markerima, linijama ili kombinovano.