Sistem poseduje mogućnost da Vas putem SMS poruke obaveštava o vanrednim događajima koje sami određujete.

U posebnu memoriju se skladište informacije o prekoračenjima brzine, dužine rada motora kao i o mnogim drugim neželjenim situacijama.