Potrebu za korišćenjem satelitskog praćenja imaju gotovo svi vlasnici jednog ili više komercijalnih vozila.

Autoprevozničke firme

Firme, kojima je osnovna delatnost pružanje usluga prevoza trećim licima nalaze se u vrhu liste onih kojima je ovaj sistem neophodan. Pruženje usluga prevoza je u većini ovih firmi jedini način za generisanje prihoda. To ih čini posebno osetljivim na problem neefikasnog i nedomaćinskog korišćenja vozila. Optimalizacijom i poboljšanjem kontrole svojih vozila moguće je smanjiti troškove od 15% pa čak i do 50%.

Trgovačke firme

Firme koje imaju razvijenu službu prodaje na terenu imaju izraženu potrebu da imaju punu informaciju o aktivnostima svojih komercijalista jer od njihove efikasnosti direktno i u velikoj meri zavisi poslovanje firme. Dostava robe kupcima, kao izuzetno važan element u poslovanju, predstavlja jedan on najvažnijih procesa unutar firme. Kao takav zahteva posebnu pažnju, a kontrola putem satelitskog praćenja predstavlja idealan instrument za njegovu kontrolu i upravljanje.

Sva ostala preduzeća

Prihod preduzeća je uglavnom uslovljen stanjem na tržištu i na toj strani često ne možemo ništa značajno da učinimo. Jedini prostor za povećanje profita ostaje na strani troškova. Njihovim smanjenjem direktno utičemo na povećanje zarade. Većina preduzeća danas koristi jedno ili više vozila. Troškovi goriva i održavanje spadaju u kategoriju varijabilnih troškova na čije smanjenje je moguće uticati. Naš sistem Vam nudi upravo tu mogućnost.